Các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV

 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. 

 Nghị quyết Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số lệ phí quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Nghị quyết về phân bổ điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tăng thu, kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2021. 

 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

 Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh

 Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 2) năm 2022. Điều chỉnh tên, diện tích thu hồi đất loại đất thu hồi, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại các NQ số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2016; Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 30/07/2019; NQ 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và NQ 86/NQ-HĐND ngày 31/03/2022  

 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh. 

 Nghị quyết về thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 

 Nghị quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. 

 Nghị quyết về việc đặt tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh: Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái, Hạ Long, Uông Bí. 

 Nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIV 

 Nghị quyết thông qua kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều hành ngân sách; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh 

 Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV 

 Nghị quyết về việc thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6706 Tổng lượt truy cập 876185168