Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Cường dự Đại hội chi bộ khu 8, phường Quang Trung

Ngày 3/7, chi bộ khu phố 8, phường Quang Trung long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố dự, chúc mừng Đại hội. Cùng dự Đại hội có lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Quang Trung.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường,Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ khu phố 8 đã giữ vững, phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết tại khu dân cư. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của cấp trên, Ban chi uỷ khu 8 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra. 

Lãnh đạo phường Quang Trung chúc mừng Đại hội.

Chi bộ duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, thường xuyên quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác theo Nghị quyết của Chi bộ và khu đề ra. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân xây dựng khu dân cư vững mạnh. 

Đồng chí Phan Anh Hào, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội.

Chi bộ đã chỉ đạo khu phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, vận động các đoàn thể trong khu thực hiện tốt phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Đường thông hè thoáng”. Chi bộ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu phố  theo tiêu chí “Khu phố văn hoá”. Trong nhiệm kỳ, khu phố giữ vững danh hiệu khu văn hoá. Số hộ gia đình được bình xét gia đình văn hoá đạt trên 98%, giữ vững khu phố không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chi uỷ, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ.

Chi uỷ, chi bộ quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong ý chí và hành động của cán bộ, Đảng viên; quán triệt tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ; thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, 100% cán bộ, Đảng viên đăng ký thực hiện chuyên đề học Bác. 

Ban chi uỷ chi bộ khoá mới ra mắt tại Đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai nghiêm túc. Mọi khoản thu vận động của Nhân dân đều được công khai, có kiểm tra, giám sát hàng năm. Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong khu; duy trì chặt chẽ việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tham gia có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể. 

Tại Đại hội, chi bộ đã thảo luận và quyết nghị thông qua 9 mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như: thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, phấn đấu hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phối hợp thực hiện tốt các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Cán bộ, nhân dân, các chi hội đoàn thể khu 8 chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Phan Anh Hào, Trưởng khu tái đắc cử chức Bí thư chi bộ khu phố 8. 

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3111 Tổng lượt truy cập 874749006