Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh bùng nổ CNTT như hiện nay, các thế lực thù địch thường lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ tin, bài, video, hình...

Ngày 2/11, Thành ủy Uông Bí tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm...

Kinh tế-xã hội đất nước đang gặp khó khăn nhất định do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Đó là một thực tế. Nhưng, chúng ta không thể chấp nhận...

Nguyễn Ái Quốc là nhà yêu nước Việt Nam đầu tiên đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Cùng với việc truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân...

Công cuộc đổi mới ở nước ta không chỉ đạt được những thành tựu to lớn qua 35 năm thực hiện mà còn tiếp tục được đẩy mạnh với những nguồn lực phong phú...

Quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng đồng thời là quá trình đấu tranh với những quan điểm, luận điệu chống phá của...

Thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo...

Trước sự công khai, minh bạch của Đảng về tình hình kỷ luật cán bộ trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch được đà lớn tiếng đặt điều, cho rằng...

Tư tưởng chính trị là nhân tố hàng đầu tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội. Vì thế, các thế lực chống phá, thù địch luôn xác định đây là mắt xích, mũi...

Ngày 17-9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh -...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11415 Tổng lượt truy cập 873577913